Tervetuloa kotisivuilleni

Näiltä sivuilta löydät mielipiteitäni sekä kommentteja politiikasta ja työmarkkinoista.


Olen vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaana Tampereella numerolla 500. 

Miksi minut pitäisi valita valtuustoon?

Toimintaani ohjaavat työväenaatteen arvot ja myötätunto. Haluan toteuttaa tavoitteellista päätöksentekoa, joka tuo lisäarvoa edustamieni ihmisten elämään. Uskon, että näistä arvoista ja aatteesta nousevalla politiikalla voidaan synnyttää tasapainoinen yhteiskunta, jonka jokaisella jäsenellä on sosiaalinen ja taloudellinen turva.


  • Päätöksenteossani toimin työväen arvoja ja työväenluokan näkökantoja edistäen. 
  • Tampereella tulee vahvistaa julkisten hankintojen asemaa paikallisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuojana. 
  • Edistän elinkeino- ja sosiaalipolitiikkaa johon sisältyy työpaikkojen suojelu, maksuton toisenasteen koulutus, työmahdollisuuksia ja edullinen lasten päivähoito. 
  • Edistän liikenneratkaisujen kehitystä joka mahdollistaa liikkumisen erilaisia matkustustapoja käyttäen.  
  • Työelämää tulee kehittää inhimillisempään suuntaan karsimalla esimerkiksi työsuhteiden perusteettomia ketjutuksia.
  • Välillisiä asumiskustannuksia tulee laskea hyödyntämällä kunnan omistusta tuotantolaitoksissa.


Keskustelua työstä ja elinkeinoista.Kysymyksessä on lähtökohtaisesti vaalit, joissa valitaan edustajat päättämään kuntalaisia koskevista asioista. 

Vaalit voi myös nähdä mahdollisuutena hidastaa yksityistämistä ja kaiken mahdollisen asettamista liikevoiton tavoittelun välineeksi. Tähän mennessähän valtio ja kunnat ovat ulkoistaneet ja kilpailuttaneet kaikkea taivaan ja maan väliltä. Julkisissa palveluissa tärkeätä on kuitenkin yhdenvertaisuus. Kermankuorintaan keskittyvät yksityiset yritykset ovat uhka tälle ajattelulle. Aina on olemassa myös riski, että joku palveluntuottaja saa määräävän markkina-aseman tai jopa monopolin, mikä tietäisi isoja laskuja veronmaksajille.

On toki ymmärrettävää, että terveys- ja sosiaalipalvelut ovat suurta bisnestä ja siksi pääomapiirit haluavat osaksi tätä toimintaa. Mutta toivoa sopisi, että suomalainen yrityssektori hankkisi voittonsa kansainvälisiltä markkinoilta (esim. metalliteollisuudesta) rehellisellä kilpailulla, ei veronmaksajien rahoja kierrättämällä yritysten taskuun. Toki markkinoilta on kiirinyt sellaista viestiä, että teollisuusyritysten markkinointiosaaminen ei ihan aina riittäisi kansainvälisessä kilpailussa. Se voi olla yksi syy siihen, että etsitään helpompia sijoituskohteita ja yrittämisen kohteita. Ehkä ne rahat on sitten helpompi saada veronmaksajien kassasta kuin kansainvälisiltä markkinoilta.  

Teollisuuden toimintaedellytyksistä on huolehdittava esim. kaavoituksen keinoin. On rakennettava yhteistyöverkostoja teollisuuskeskusten välille. Suomen vahvojen alueiden on vastattava yhdessä kovaan kansainväliseen kilpailuun. Vahvojen teollisuusalueiden on yhdessä vietävä viestiä siitä, että teollisuus on hyvinvoinnin perusta ja teollisuuden toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta.   


-EI ANNETA RAHAN VALLATA POLITIIKKAA-